Bankrotů bylo v létě rekordně málo, zejména díky změně v insolvencích

Počet bankrotů obchodních společností byl v srpnu v pořadí třetí nejnižší v tomto roce. Nejlépe dopadl červenec. Mezi podnikateli a fyzickými osobami byl počet návrhů na bankrot srpen roku 2017 druhý nejmenší za posledních 5 let. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. Celková bilance zní, že v srpnu bylo vyhlášeno 56 bankrotů obchodních společností, dále pak 552 bankrotů fyzických osob a 1 194 osobních bankrotů. Počet návrhů se sice oproti červenci zvýšil ve všech kategoriích, přesto byl počet výrazně nižší, než je dlouhodobý průměr. Celkově v letních měsících zkrachovalo méně podnikatelských subjektů, než je v posledních letech obvyklé. Bankrotů fyzických osob podnikatelů bylo v srpnu o 126 méně než v červenci a nejméně za celý rok 2017.

Vliv novely insolvenčního zákona

Počet návrhů na bankrot se pohybuje na 60 % dlouhodobého průměru za posledních 12 měsíců. Na pokles měla vliv i novela insolvenčního zákona. Zda tento vliv bude trvalý, se ukáže v následujících měsících. Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 818 bankrotů obchodních společností, což je o 77 méně než v předešlém období a nejméně od konce roku 2008. Pokračuje dlouhodobý trend úbytku krachujících obchodních společností. V srpnu bylo nejvíce bankrotů obchodních společností v Praze, celých 23 a v Jihomoravském kraji 13. V dalších krajích šlo maximálně o 4 případy, žádný na Vysočině a v Jihočeském kraji. Nejvíce byly zasaženy firmy působící v obchodu v počtu 14, ve stavebnictví v počtu 10 a v průmyslu to bylo 9 bankrotů. Žádný bankrot nebyl v odvětví pojišťovnictví a peněžnictví a jen 1 v zemědělském sektoru.

Bankroty

Fyzické osoby z řad podnikatelů na tom byly během srpna nejhůř v Moravskoslezském kraji, kde šlo o 80 bankrotů a v Ústeckém kraji 65 bankrotů. Nejméně případů bylo v Karlovarském kraji, pouze 14 bankrotů a v Pardubickém kraji jen 16 bankrotů. Počet návrhů na osobní bankrot se 2x zvýšil oproti červenci, přesto zůstal na velmi nízkých úrovních. U osobních bankrotů počet vyhlášených bankrotů nyní převyšuje počet podaných návrhů. Důvodem je zejména výrazný pokles podaných návrhů a současně průběžné vyřizování dřívějších případů. Podobná situace je u bankrotů fyzických osob podnikatelů. V budoucích měsících se vzhledem k aktuálním nižším počtům podaných návrhů očekává další snížení vyhlašovaných osobních bankrotů, kterých bude výrazně ubývat.