Jak vyhlásit osobní bankrot zdarma

Podmínky pro osobní bankrot jsou dosti přísné. Pokud je vaše finanční situace tak špatná, že už uvažujete o vyhlášení osobního bankrotu, podívejte se, jaké podmínky je nutné splnit v případě, že chcete tento osobní bankrot doopravdy vyhlásit. Obecně je podmínky nutné splnit. Pokud je nesplníte, dáte si s vypracováním dost pracného návrhu zbytečnou práci, jelikož jej může insolvenční soud zavrhnout. Je třeba splnit nejen informace ve faktické rovině, ale uvést do návrhu všechny jeho nedílné náležitosti.

Proces osobního bankrotu

Osobní bankrot se jinak označuje také názvem oddlužení. Oba termíny jsou vzájemně zaměnitelné a můžete je používat současně. Jestliže chcete vyhlásit svůj osobní bankrot, budete nejprve muset podat návrh na povolení oddlužení a spolu s ním pak i návrh na zahájení insolvenčního řízení. Tento návrh za vás bohužel nemůže podat nikdo jiný, vždy jej podává dlužník sám osobně. Samozřejmě může být také při splnění specifických podmínek zahájena insolvence i na návrh podaný věřitelem, dlužník pak žádá o povolení ve lhůtě do 30 dnů od doručení tohoto návrhu na insolvenční soud, tedy krajský soud. Insolvenční řízení vede přímou cestou k rozhodnutí o osobním bankrotu a jeho řešení, tedy k oddlužení. Běžně se následně zpeněží majetek a postupně se začne plnit splátkový kalendář. Lze v tomto případě také použít i příjem dlužníka, který je však ve většině případů pouze minimální. Na pokrytí všech vzniklých dluhů ale v některých případech může stačit. Musíte mít alespoň na 30 % pohledávek věřitelů.

Insolvence

Aby bylo možné nakonec insolvenci provést, musíte být schopni opravdu uspokojit alespoň 30 % ze všech svých závazků. Pokud ale tolik peněz i jiného majetku vhodného k prodeji nemáte, můžete se v tom případě zkusit domluvit se svými věřiteli, zda jim nebude nejprve stačit plnění na dohodnutou menší částku. Tito věřitelé musí být pak alespoň dva. Jestliže vy sami dlužíte peníze pouze jednomu člověku, tak svůj osobní bankrot bohužel nevyhlásíte. Při vyhlášení osobního bankrotu stačí vyplnit l tomu předepsaný formulář, který vydalo Ministerstvo spravedlnosti ČR a je velmi dobře provedený a přehledný. Pokud budete pečliví, určitě jej snadno vyplníte. Dbejte především na to, abyste v daném formuláři označili, že se současně jedná o insolvenční návrh. V této oblasti se v každém případě vždy doporučujeme poradit se specialistou.