Minimální mzda se pozvolna přibližuje 40% průměru

Letošní rok přivítali zaměstnanci s různými změnami. Beze sporu pozitivním krokem je zvýšení minimální mzdy. Cílem je, aby se minimální mzda co nejdříve přiblížila 40 % průměrné mzdy. Pokud dojde k dalšímu zvyšování minimální mzdy i v příštím roce, měli bychom se dostat už na optimistických 38,2 %, čili se blížíme ke 40 %.

Prosadila se jednotná sazba

Od 1. ledna 2017 platí minimální mzda 11 000 Kč a jde o jednu sazbu minimální mzdy, ruší se totiž zvláštní sazba minimální mzdy a zvláštní sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Pro všechny bez rozdílu tak platí jedna jediná sazba minimální mzdy. Zvyšování minimální mzdy by mělo lidi motivovat k hledání práce a práci jako takové. Práce se musí vyplatit. Zároveň se také od počátku letošního roku zvyšuje příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 700 Kč. Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení také dosahuje právě výše minimální mzdy za rok.

Mění se i sazby nemocenského a důchodového pojištění

V závislosti na změně minimální mzdy se mění i další položky, a to například redukční hranice pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění. Takzvaná první redukční hranice činí 942 Kč, druhá redukční hranice 1412 Kč a konečně třetí redukční hranice 2824 Kč. Ovšem částka rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění zůstává i v letošním roce 2500 K, tedy stejná jako v roce minulém. Upravuje se rovněž pojistné určené na sociální zabezpečení. Počínaje 1. lednem letošního roku činí sazby pojistného u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu a u OSVČ potom 29,2 % z vyměřovacího základu pro osobu účastnou v důchodovém pojištění a 2,3 % z vyměřovacího základu pro osobu účastnou v nemocenském pojištění.