Co je to osobní bankrot? A hrozí vám?

V souvislosti se zadlužením a s půjčkami se můžete dozvědět také o dluhové pasti nebo o dluhové spirále. Do dluhové spirály se zpravidla dostávají lidé, kteří jsou předlužení čili kteří si vzali více půjček, než kolik jsou schopni splácet. V jejich situaci většinou nové půjčky mají splácet staré půjčky, čímž se však dostávají do jistého koloběhu, z něhož není snadné se dostat ven. Často jediným vhodným východiskem je právě osobní bankrot, což je způsob řešení úpadku, který byl zaveden insolvenčním zákonem.  

Osobní bankrot lze také označit za oddlužení. To je chápáno samozřejmě jinak v právní ústavě a jinak to chápe dlužník.  

Kdo může navrhnout oddlužení? 

Dlužníkem samozřejmě může být naprosto každá osoba, a to jak fyzická, tak samozřejmě také podnikatel, který může navrhnout oddlužení taktéž. I právnická osoba může vyhlásit osobní bankrot. Dokonce lze v současné době požádat o osobní bankrot i v případě, že jste manželé. Dluhy manželů bude řešit insolvenční řízení, u čehož je výhodou to, že je pro manžele menší odměna insolvenčnímu správci.  

Pokud chcete požádat o osobní bankrot 

Jestliže jste se dostali do situace, kdy je osobní bankrot čili oddlužení jediným možným řešením, jestliže jste se dostali do situace, ve které už nemůžete dál splácet své závazky, protože na to nemáte, potřebujete se zbavit dluhů, je třeba podat návrh na povolení oddlužení, a to u insolvenčního soudu. Dlužník musí být v každém případě zastoupen advokátem, notářem nebo soudním exekutorem.  

Aby byl schválen osobní bankrot, musí se splňovat několik podmínek. K těmto podmínkám patří například to, že musí být dlužník v úpadku. Kromě toho musí být dlužník schopen v následujících pěti letech splatit alespoň třiceti procent z celkové výše svého dluhu, do čehož se započítávají jak dluhy samotné, tak také úroky z prodlení, administrativní poplatky nebo soudní výlohy a také výdaje spojené s exekutorem.