Dluhy po zesnulých, to je náš největší strašák

Žádný člověk by se nejspíše nechtěl octnout naprosto bez peněz. Důvodů k tomu je mnoho. Lidé totiž ví, že bez peněz je lidem těžko, těžko se jim žije a nemohou si leccos dopřát. I když nedostatek peněz je naše velká obava, není to náš největší strašák, který v nás roste. Největším strašákem jsou podle všeho dluhy po zemřelých. Úmrtí nejbližších je sice jedna věc, ale dluhy po zemřelých, to je věc druhá. Mnozí lidé ze strachu z dluhů zemřelých odmítají dědictví jako celek.

Nový zákoník zavedl, že pokud dědic neodmítne dědictví v plné výši nebo u notáře nevytáhne nějakou kouzelnou formuli z právního světa, musí dluhy mrtvého platit dědic sám vlastními prostředky, pokud jsou dluhy tak vysoké, že na ně nestačí zbylé dědictví.

Najednou tedy ubylo dědiců, kteří by o dědictví svých blízkých měli zájem. Často to tak raději ze strachů z dluhů u notáře předem vzdají, aniž by tušili, jestli dluhy skutečně existují a jak vysoké případné dědictví je.

Dědictví se odmítá i tehdy, kdy je v něm nemovitost

Mnohdy je to jen domněnka, že zemřelý měl dluhy, nikdo však nechce zjišťovat, jestli domněnka byla pravdivá nebo nikoli. Dědicové tak raději odmítnou dědictví jako celek, i když je v něm například schovaná nemovitost, která by případné dluhy klidně mohla uhradit.

Pro upřesnění – pokud nebyla zanechána závěť, nastupuje zákonná dědická posloupnost.

Nedávné průzkumy odhalily, že dědictví odmítají už i nezletilí z obav, že se ještě v nezletilém věku dostanou do nemilých problémů. V tomto případě hraje velkou roli opatrovnický soud, který musí schvalovat všechny úkony.

Dědici mají tři měsíce na vyřízení dědictví

V případě, že právě vám někdo umřel a víte, že nejspíše existuje dědictví či závěť, máte tři měsíce na to, abyste vše vyřídili. Tři měsíce jsou k tomu, aby se vyplnily a odevzdaly přihlášky podléhající přezkumu u notáře.