Jak koronavirus zamával s daněmi a co změnil

S příchodem nového typu onemocnění do České republiky došlo k mnoha změnám, které se ostatně vztahují i na daně. Právě během března měli osoby samostatně výdělečně činné možnost podat daňové přiznání (samozřejmě mluvíme o OSVČ bez daňového poradce nebo účetní – ti mají termín podávání daňového přiznání posunutý). Jenže s příchodem krize se, jak již bylo zmíněno, změnilo mnoho věcí, a to včetně termínu, do něhož je možné podat daňové přiznání. Daňové přiznání je nově možné podat do prvního červencového dne, aniž by došlo k žádosti o prodloužení. Je to zkrátka zcela automatické.  

Další změny týkající se daňového přiznání 

To však není jediný změna, která se týká daňového přiznání a ke které došlo vlivem šířícího se koronaviru. Například se promíjí červnová záloha na daň z příjmu fyzických a také právnických osob, došlo i k posunutí termínu daňového přiznání, které se týká daní z nabití nemovitých věcí. To lze nově podat do konce srpna letošního roku.  

Kromě jiného došlo k pozastavení elektronické evidence tržeb, kdy se povinnost zavést EET odkládá po dobu trvání nouzového stavu a také po dobu následujících tří měsíců. Posunula se také platba záloh na silniční daň. 

Čeho dalšího se změny týkají? 

Samozřejmě daňové přiznání není to jediné, čeho se dotkly změny způsobené koronavirem. Například došlo ke změnám u správních poplatků v letošním roce, kdy došlo k odpuštění sankcí nebo došlo k posečkání úhrady daně (odpouští se i správní poplatky). Stejně tak jsou promíjeny pokuty, které souvisí s pozdním podáním kontrolního hlášení. Promíjí se celoplošně DPH vztahující na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků a došlo ke zrušení, respektive k prominutí pokut při individuálním prominutí úroků z prodlení.