Jak zažádat o důchod?

Pokud sledujete zprávy, neustále slýcháte o tom, jak se zvyšují důchody. To je sice pravda, ale je zároveň také pravda, že se všechno kolem zdražuje, a tak štěstím bez sebe ze zvyšujících se důchodů být opravdu nemůžeme. V každém případě každý z nás jednoho dne dosáhne věku, kdy o důchod může požádat. Jelikož jste však v minulosti o důchod nikdy nežádali, možná si nejste jistí tím, jak se to vlastně dělá nebo co to má obnášet. Prozradíme vám proto, jak o důchod požádat.  

Hlavně si na podávání žádosti vyhraďte dostatek času 

Požádat o důchod, to se může jevit jako krapet zdlouhavá záležitost. Je třeba poznamenat, že žádost se bude podávat na OSSZ, a to na pobočku podle vašeho trvalého bydliště. V ideálním případě se předem objednejte, sepisovat žádost budete nějakou chvíli, a tak ať na vás mají vymezený čas.  

Když chcete o důchod požádat, musíte také vědět, jestli si ho chcete nechávat vyplácet do rukou nebo jestli je pro vás lepší nechat si ho vyplácet na bankovní konto. Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, je třeba skočit do banky s potvrzeným tiskopisem “Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet…” 

Co je třeba při žádosti o důchod doložit 

Nabízí se také otázka, co všechno je třeba doložit za doklady, pokud žádáte o důchod. Kromě platného dokladu totožnosti budete potřebovat i mnohá potvrzení. Často nikde není doloženo vaše pojištění, doba studia nebo doba vojenské služby. Je proto třeba přinést vše, co by se mohlo při žádosti o důchod jevit jako užitečné a potřebné.  

Kdy se dozvíte o verdiktu? 

Bohužel verdikt se nedozvíte hned mezi dveřmi, ale dozvíte se ho až během devadesáti dnů. Většinou je však jasno do měsíce a půl, i když i to je doba, která není zrovna krátká. Pokud po uplynulé době přijde neuspokojující verdikt, můžete podat do třiceti dnů písemnou námitku. V takovém případě se raději obraťte na důchodového poradce, který by vám mohl pomoct s výpočtem správného důchodu.