Z Rusňákovy DRFG Real Estate je významný hráč na českém realitním trhu

David Rusňák ve společnosti DRFG rozvíjí i DRFG Real Estate, kterou má na starosti Patrik Tuza. DRFG Real Estate se stal významným hráčem na realitním trhu. Patrik Tuza také aktivně řídí renomovanou brněnskou firmu A PLUS, která pracuje v oblasti architektury, projektování a developmentu. Nyní je možno všechny budovy pořizované do portfolia zkoumat jako obrázek z rentgenu. Rozhodování o projektech se zrychlí jako letadlo. Zkušenosti a zázemí A PLUS jsou pro DRFG Real Estate velmi přínosné při vyhledávání nových příležitostí, při správě i rekonstrukcích současných nemovitostí.

Divize DRFG Real Estate

Investice do softwarové základny se dají v rámci diskuze shrnout do názvu BIM, tedy Building Information Modeling. Jsou na něj perfektní recenze. Ten lze považovat za další průmyslovou revoluci v projektování a správě staveb. Od projektování v systémech CAD se dostáváme mnohem dál. Všechny velké firmy v této oblasti musí tuto technologickou laťku nyní přeskočit, jinak přijdou o velké zakázky. DRFG Real Estate míří k velkým hráčům na realitním trhu, průmyslově-technologickému developmentu a office parkům, dodává David Rusňák. Je třeba připravit i personál divize, zajistit školení a diskuze, aby mohli zaměstnanci poskytovat služby na vysoké úrovni.

Přelomový software BIM

Technologický skok přináší nový způsob projektování a styl práce. Dosud se pracovalo s 2D softwarem, ale software BIM funguje v 3D prostředí. Všechny profese mohou zasahovat současně do jednoho modelu. Když stavař pohne příčkou, změna se propíše do všech dalších rovin projektu a všichni kolegové hned vidí, jak posun příčky zasáhne do celé stavby. Vnitřní propojenost je na zcela nové úrovni. V novém projektu nebo při překreslení existující budovy software vyexportuje kompletní soupis techniky, která se v budově nachází. Ukáže provozní stav, cenu i odhad životnosti všech prvků. Tak jak vidí na modelu konstruktér své letadlo, se všemi jeho drátky a kostrou, stejně tak uvidí zaměstnanci DRFG budovu jako na rentgenu.

Více informací o DRFG a Davidu Rusňákovi zde: https://www.moneyzin.cz/tag/david-rusnak/