Co je dobré zkontrolovat u pojištění domácnosti

Živelných pohrom bylo v posledních měsících víc než dost. Kromě neutichajících bouřek, zvedajících se hladin řek a požárů se u nás vyskytlo i tornádo, které zničilo nejednu vísku na Moravě. Nakonec byl hlavním vítězem ten, kdo měl sjednané pojištění domácnosti, jelikož se mu alespoň nějaké peníze dostaly zpět, aby posloužily k výstavbě nového příbytku. Pokud teprve pojištění domácnosti sjednáváte, poradíme vám, co je dobré si zkontrolovat nebo na co nezapomenout.  

Na jaká rizika se pojistka vztahuje? 

Před uzavřením smlouvy je dobré promyslet si reálná rizika, která vás mohou sužovat. Jedním z nich je právě poškození živly čili škody způsobené bleskem, krupobitím, také bleskem nebo pádem stromu. Spadají sem ale také škody způsobené kouřem, krádeže nebo loupeže či poškození sanitárního zařízení.  

Ještě, než podepíšete smlouvu se ujistěte, jaká reálná rizika hrozí vám. Nacházíte se v údolí nebo budete bydlet poblíž vody? Všechny okolnosti zvažte a sepište, poté na základě nich sjednejte své pojištění domácnosti.  

Obsahuje pojištění asistenční služby? 

Asistenční služby jsou většinou položkou navíc v pojištěních domácnosti, ovšem vyplatí se informovat se, zdali jsou její součástí či nikoliv. Mluvíme o opravdu atraktivním bodě, který v praxi vypadá například jako zámečník, který přijede otevřít zabouchnuté dveře. Je to také opravář, který přijde opravit porouchané topení. A nakonec je to i technik, který přijede odvirovat počítač. 

Je však třeba konstatovat, že asistenční služby bývají do jisté míry omezené. Opět se proto raději informujte o jejich rozsahu.  

Nepřeplácíte? 

Měli byste si také nastavit správnou pojistnou částku. Pokud si ji nastavíte příliš vysoko, pojistné bude příliš drahé. Pakliže si ji nastavíte příliš nízko, z pojistky toho v případě vzniklých škod příliš neuvidíte. Jděte proto zlatou střední cestou.