Příspěvky na dovolenou jako výhodná forma bonusů

Na dovolenou mohou zaměstnanci i vedení společnosti vyrazit v létě i v zimě. Letní měsíce jsou obdobím dovolených, stejně jako období kolem vánočních svátků a nového roku. Nařídit svým zaměstnancům dovolenou je povinností každého zaměstnavatele, ale není jednoduché vše naplánovat. Firmy často využívají dovolenou jako jeden ze zaměstnaneckých benefitů. V tomto případě místo peněžních odměn poskytují ještě jeden týden dovolené navíc. Z finančního pohledu se firmám i jejich zaměstnancům se stále více vyplatí bonus formou příspěvku na dovolenou, nikoliv onoho týdne navíc.

Příspěvek na dovolenou nebo týden navíc

Příspěvek na dovolenou zaměstnavatel může poskytnout až do výše 20 000 korun za rok. Daný příspěvek může být čerpán i pro rodinné příslušníky a podmínkou je, že musí jít právě jen o nepeněžní příspěvek. Jde například o proplacení faktury cestovní kanceláři či provozovateli dětského tábora. Hlavní výhodou je, že příspěvek je osvobozen na straně zaměstnance od daně z příjmů, sociálního i zdravotního pojištění. Na straně zaměstnavatele sice jde o nedaňový náklad, ale i v tomto případě je zdanění celkově výhodnější než by byla vyplacená peněžní odměna. Zaměstnanec odvádí ze superhrubé mzdy 40 až 50 %. U nedaňových nákladů se odvádí jen daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %.

Zákoník práce

Podle zákoníku práce čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, který musí zohlednit provoz firmy, ale současně i zájmy zaměstnanců. Měl by každému zaměstnanci umožnit alespoň část dovolené vyčerpat během letních měsíců. Obvykle je čerpání dovolené určeno dohodou mezi firmou a zaměstnanci. Zaměstnavatel není povinen určit dovolenou zaměstnancům, když ve firmě nastane složitá provozní situace a omezený počet zaměstnanců nestačí, nebo v případě, že se vyskytnou na straně zaměstnance překážky v práci. Dočasná pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená nebo ošetřování nemocného člena rodiny. V tomto případě je dovolená zaměstnanci automaticky převedena do dalšího roku. Pokud zaměstnavatel do poloviny následujícího rokuneurčí termín dovolené, může si termín zaměstnanec určit sám formou písemné žádosti alespoň 14 dní před začátkem dovolené