Společné oddlužení manželů

Oddlužení manželů se vždy provádí společně, jelikož také dluhy spadají do společného jmění manželů a v tomto případě jsou tedy oba vzájemně spoludlužníky svých umořovaných dluhů. Oddlužení se řídí insolvenčním zákonem a pro manžele je dobrou volbou, pokud si se svými dluhy už opravdu nevědí rady. Ve specifických případech mohou manželé toto oddlužení podstoupit i každý zvlášť, ale to jde pouze za předpokladu, že jsou tyto dluhy výlučně manžela nebo manželky, nebo v případě, kdy ve společném jmění manželů představují únosnou částku.

Jak postupovat

Společný návrh na oddlužení manželů se podává na k tomu předepsaném formuláři. Do formuláře se uvádějí zejména vyživované osoby včetně veškerých povinností daných soudem. Dále se přikládá také seznam veškerých závazků spolu se všemi identifikačními údaji věřitelů a k tomu i seznam majetku včetně pohledávek. Manželé oba tyto seznamy nakonec podepíší a uvedou, že jsou informace na nich správné a úplné. Zároveň s oddlužením musí oba manželé výslovně souhlasit, jelikož jejich vlastní majetek bude během procesu při oddlužení zpeněžen a tím i považován za majetek, který patří právě do společného jmění. Pokud chcete opravdu podat návrh na společné oddlužení, je v každém případě lepší kontaktovat odborníka, který tento dokument důkladně připraví za vás a pořádně se ujistí, že všechny kroky budou provedeny opravdu správně. Laik, který nemá žádné zkušenosti a nerozumí tomu, se totiž velmi snadno dopustí chyby, pro kterou návrh nemusí být vůbec přijat a prodlouží čekání případných věřitelů.

Přednosti společného oddlužení manželů

Výhody společného oddlužení manželů, pro které se musíte doma rozhodnout, jsou zejména ty, že závazky uzavřené společně se také započítávají jen jednou, což vede velmi často k výraznému snížení vašeho společného dluhu. Jestliže budete řešit oddlužení každý zvlášť, tak musíte uvádět jednak samostatné, a jednak i společné závazky. Další výhodou mohou být nižší náklady na insolvenčního správce, které pro vás budou rozloženy na dobu 5 let v měsíčních splátkách a celkově vám vyjdou o dost nižší, než když byste se takto oddlužovali každý samostatně. Společné oddlužení manželů je výhodné z praktického hlediska, protože šetří váš čas, ale i z finančních důvodů, protože dost ušetříte.