Kolísající měny a jejich dopady na ekonomiku 

Kurz zloty nebo kurz eura se neustále mění. Samozřejmě kolísají i jiné měny ostatních států. Například dolar je aktuálně nejsilnější ve své historii. Řada lidí však měnící se kurzy měn sleduje dlouhodobě bez toho, aniž by si uvědomovala, jak konkrétně měna ovlivňuje naši ekonomiku. Pojďme si uvést několik příkladů. 

Obchod se službami a zbožím 

Měny jsou faktorem, který stojí, ovlivňuje a formuje měnovou politiku země. Neustálé kolísání, respektive úpravy úrovně měny mohou mít dopad na řadu aspektů, které se následně podílí na ekonomice naší země.  

Kupříkladu mohou měnící se, respektive kolísající měny ovlivnit obchod se službami a zbožím. Aspekt se týká především mezinárodního obchodu a importu, respektive exportu. Slabší měna bude stimulovat export a učiní import dražším. Tím se sníží deficit nebo se naopak zvýší přebytek výkonové bilance.  

Naopak silnější měna může snížit vývozní konkurenceschopnost a import se tím pádem udělá levnější. Ve finále to způsobí, že deficit výkonové bilance bude zvyšovat nebo snižovat přebytek. 

Hospodářský růst 

Další věc, kterou kolísající měny ovlivňují, je samozřejmě hospodářský růst, respektive hrubý domácí produkt. Může se přímo ovlivnit spotřeba a spotřebitelské výdaje, které jsou tou největší složkou ekonomiky státu (nejen České republiky, ale prakticky každého státu).  

Hospodářský růst a jeho aktuální ovlivnění kolísajícími měnami lze zjistit pomocí matematických vzorců, které jsou k dohledání jinde na internetu.  

Toky kapitálu 

V neposlední řadě mohou kolísající měny ovlivnit i toky kapitálu, zejména toho zahraničního. Zahraniční kapitál bude chtít proudit do zemí, které mají silnou vládu i dynamickou ekonomiku, a především stabilní měnu. Pokud v dané zemi nebude měna stabilní, tok zahraničního kapitálu se může ve velké míře omezit. Zahraniční investoři mohou být odrazeni, může dojít ke znehodnocení měny, případně k dalším podobným scénářům.