Amerika má MIT a Evropa buduje EIT

Pro jednotný digitální trh v Evropě ale i v současné době stále existují bariéry. EIT Digital je jedna z významných organizací, která se tyto bariéry snaží překonávat. Vyhledává slibné startupy z České republiky nacházející se ve fázi scaleupu. Thomas Kösters pracuje pro EIT Digital Accelerator. EIT Digital vzniklo v roce 2008, kdy předseda Evropské komise José Manuel Barroso chtěl posílit ekonomický rozvoj unie. Obával se, že Evropa není na poli inovací konkurenceschopná jako USA. Evropě schází místo jako je Silicon Valley na západním pobřeží či MIT na východním pobřeží. Místa inspirativní unikátním přístupem k inovacím při práci s stakeholdery, jejich provazováním a spoluprací.

European Institute ofInnovation and Technology

Evropská komise založila European Institute ofInnovation and Technology. Není to jako MIT, instituce lokalizovaná na konkrétním místě. EIT je koncentrované know-how působící po celé Evropě. EIT Digital je část zaměřená na digitální technologie s více než 130 partnerstvími s významnými hráči na poli korporací, malých i středních podniků, ale i startupů, různých univerzit a dalších výzkumných center. Jde o zvýšení digitálních technologií z výzkumu na trhu a pro podnikatelský talent v Evropě. EIT má hned několik divizí, v České republice je nejaktivnější EIT Digital.

Sdružení do čtyř linií

Aktivity jsou sdružené do 4 linií ve formě Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing a Digital Infrastructure. Propojování korporací, výzkumných institucí a také startupů na celoevropské úrovni a vzdělávání je hlavní činností. Je zde vlastní magisterské studium, Ph.D. studium a k tomu i profesní trénink v inovacích, na kterých spolupracuje několik univerzit. Součástí studia je také technické i podnikatelské vzdělávání, při kterém absolventi získávají předpoklady pro úspěšný business i technické dovednosti. K tomu jsou k dispozici i krátkodobé letní školy. Další činností je i práce se scaleupy ve formě specializace. V tuzemsku již dlouhodobě působí Jihomoravské inovační centrum a další inovační centra vznikajív různých krajích. Fungují zde také soukromé akcelerátory a rozličné mentoringové programy určené pro různé druhy podnikání. Na EIT Digital Challenge byl vybrán třeba startupPhoneX operující na poli kybernetické bezpečnosti.