Pošta jde do rukou podnikatelů zejména na venkově

Poslední zprávou je, že 2 podnikatelé z 10 na venkově uvažují o podnikání při provozování pošty Partner. Po úspěšném vzoru Rakouska nebo Německa jsou veškeré poštovní přepážky zejména na venkově v poslední době propojovány s malým koloniálem nebo jinou formou drobného prodeje. Většina lidí tuto službu opravdu vítá. Každý týden již nyní vzniknou v České republice 3 nové pobočky pošty Partner, které jsou provozované smluvními partnery České pošty.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se zkratkou AMSP ČR, představila při příležitosti akce Rok venkova 2017 nezávislý průzkum agentury IPSOS na téma: Jak poštu Partner vnímají místní obyvatelé a podnikatelé. Výzkum pochází z letošního srpna a pečlivě zmapoval postoje občanů a podnikatelů z obcí s 250 až 5 000 obyvateli a celkový počet respondentů byl 560.

Provozoven pošty Partner

Koncem léta 2017 fungovalo v České republice 384 provozoven pošty Partner a do roku 2025 by jich mělo být 2 500. Partner má tvořit více než ¾ z celkového počtu poštovních provozoven. Stejný podíl také odpovídá Rakousku a v Německu je číslo mnohem vyšší. Jde o jednu z nejdynamičtěji rostoucích živností vzkvétající na venkově. Pošty Partner provozují v 54 % přímo obce a ve 46 % podnikatelé, zejména OSVČ. Celá ½ lidí poštu Partner vítá, ¼ obyvatel se vyjádřila neutrálně.

Jen 6 % oslovených by upřednostňovalo dojíždění na tradiční pobočku České pošty. Celých 30 % dotázaných chodí na poštu jednou za 3 měsíce, necelá ¼ jednou za 14 dní a 1/5 lidí dokonce každý týden. Celkem 45 % obyvatel venkova považuje za nejvhodnější druh provozovny pošty Partner místní obecní úřad, 38 % si přeje spojení s místním koloniálem. Pouhá 2 % respondentů by přivítala poštovní provozovnu v propojení s hotelem či penzionem.

Zajišťování poštovních služeb

O zajišťování poštovních služeb je zájem i mezi podnikateli. Každý 10. oslovený živnostník v obcích již o tento typ provozovny projevil zájem. Dále pak 8 % lidí o něm uvažuje, ale stále nejsou rozhodnuti. Zmíněná služba láká hlavně provozovatelé koloniálů a obecní úřady. Necelá 1/5 podnikatelů připouští možnost spojení současného podnikání s provozováním pošty, které by jim zvýšilo tržby. Podle informací České pošty je minimální odměna pro Partnery stanovena na 10 000 korun a průměrně si každý provozovatel přivydělá 16 000 korun měsíčně.

Dále 1/3 respondentů požaduje onen minimální garantovaný příjem z provozování pošta Partner alespoň 10 000 korun, 11 % by chtělo rozpětí minimální odměny od 11 do 20 000 korun. Celkem 13 % oslovených podnikatelů považuje za přijatelné minimum 20 000 korun a jde o firmy, které mají 5 a více zaměstnanců.