Boj s šedou ekonomikou a stát neumožňující bezhotovostní platby

Ministerstvo financí slíbilo po letech čekání možnost platit kartou při úhradě daní. Podnikatelům stále vadí třeba i papírový kolek, nebo organizace plateb na úřadech přes pokladny vycházející z hotovostní minulosti. Bezhotovostní platby patří k účinným nástrojům určeným proti obcházení daňových povinností a pomáhají potírat šedou ekonomiku. Šedá ekonomika je problém všech evropských ekonomik. Boj je velmi složitý, ale průzkumy ukazují, že si lidé uvědomují, o kolik peněz stát na daních přichází. Boj vlád proti šedé ekonomice nelze redukovat jen do prostého zrušení hotovosti. Bezhotovostní styk je velmi vhodný nástroj pro potírání šedé ekonomiky. Poměrně rychle klesající poplatky proces rozvoje značně zrychlují. Stát má jít občanům příkladem a začít budovat další potřebnou infrastrukturu v rámci státní správy.

Šedá ekonomika

Šedá ekonomika v současnosti tvoří 12 % tuzemského HDP. Podle ankety mezi členy Hospodářské komory je placení v hotovosti už pro velkou část podnikatelů jen okrajovou záležitostí. U 67 % oslovených firem tvoří podíl hotovostních plateb na celkových tržbách v současné době méně než 1/10. Stát ale nejde příkladem. Paradoxně k hotovostním platbám musí naši podnikatelé a firmy sahat i tam, kde by měl být u státu největší zájem o transparentnost. Jde o státní a další veřejné úřady. Ty ve velké části případů neumožňují platby bankovním převodem a platební kartou, stále vyžadují hotovostní platby na pokladně nebo prostřednictvím papírových kolků. Zastaralý způsob hotovostních plateb pak zcela deformuje práci i na úřadech, kde se již bezhotovostní platby umožňují.

Ministerstvo financí

Historie papírových kolků spadá do dob Rakouska-Uherska. Na Slovensku a v Rakousku už před několika lety je již nahradily kolky elektronické. Papírové kolky se staly jedním ze sedmi finalistů letošního ročníku podnikatelské soutěže Absurdita roku. Ministerstvo financí slibuje, že se s platbami na úřadech situace zlepší. Novela daňového řádu otevřela prostor k výraznému rozšíření platby kartou i ve státní správě. Jednotlivé úřady ale nedostaly přijímání plateb kartou nařízené, bude tak záležet na jejich vyvinuté aktivitě a přístupu. Celníci zahájili výběrové řízení na dodavatele platebních terminálů, ale Finanční správa zatím pouze analyzuje tuto situaci. Pošta a dráhy dohánějí zpoždění. Česká pošta zavedla možnost platit kartou už na některých pobočkách, podnikatelé si ale stále stěžují, že hlavně ve městech tyto platby nepřijímají vůbec všechny pobočky. České dráhy avizovaly, že umožní platby jízdenek kartou ve vlacích zpočátku v soupravách pendolino, pak v railjetech a dalších vlacích, jako je EuroCity a InterCity a ve vybraných rychlících. Postupně přibývá i parkovišť, kde lze platitkartou. Je také možné hradit jízdné v městské hromadné dopravě pomocí SMS plateb.