Jak chybujeme při pojištění domácnosti?

Prakticky denně ohrožují naši nemovitost mnohá rizika přes přírodní katastrofy, za které může matička Příroda a nestálost počasí, až po zloděje, kteří jsou pomyslnými nevítanými hosty. A když si k tomu vezmeme, že nemovitost je záležitost velmi drahá, na kterou šetříme a spoříme dlouhé roky, chránit ji je zcela logické. Dejte si však při sjednávání pojištění pozor na několik věcí, které by v budoucnu mohli rapidně změnit scénáře při schvalování žádosti o dané pojištění.  

Nemovitost nebo domácnost? 

Pojištění je finanční produkt nejedné banky. A zpravidla se vztahuje na řadu různých věcí, které máme ve svém vlastnictví. Při pojišťování domova si dejte pozor na dvě věci, a sice na pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. V praxi totiž mluvíme o dvou odlišných věcech, které je třeba rozlišovat.  

Pokud se rozhodnete pojistit nemovitost, měli byste si k tomu zároveň pojistit také domácnost. Zatímco pojištění nemovitosti znamená, že si zřizujete ochranu na dům, chatu nebo byt (po stavební stránce věci), pojištění domácnosti se vztahuje na domácí zařízení čili onu investici, která je uvnitř domova.  

Na jakou částku sjednáváte pojištění? 

Určit, jak vysoká pojistka je dostačující pro naši nemovitost, je velmi těžké. Nezřídka se stává, že nemovitost je buď podpojištěná, nebo naopak přepojištěná. V obou případech můžete být velmi zaskočeni v okamžiku, kdy pojištění vybíráte, respektive kdy žádáte o vyplácení nějakého odškodného.  

I proto je vhodné při sjednávání pojištění domácnosti zjistit, jak vysoká pojistka je zapotřebí. Pomohou odborníci z bank, ale pro objektivní stanovení ceny se vyplatí požádat nezávislého profesionála, díky kterému se vyhnete jak zmiňovanému podpojištění domácnosti, tak přepojištění.  

Aktualizujte smlouvy 

Mezi zásadní chyby, kterých se lidé dopouští při sjednávání pojistky na domácnost, je, že spoléhají na to, že jedna smlouva bude aktuální po dobu několika let. Jenže smlouvy je nutné aktualizovat, ideálně ruku v ruce s tím, kdy se budou měnit nějaké podmínky pojistitele.