Jaké existují druhy finančních stipendií na vysoké škole 

Jste vysokoškolským studentem a rádi byste si přišli na nějakou tu korunu navíc díky dostupným stipendiím? V následujícím článku vám představíme ty nejběžnější druhy studentských stipendií a krátce se o nich rozepíšeme. I když to u nás nefunguje jako ve Spojených státech, kde se na stipendia spoléhá, přesto fungují i u nás a můžete z nich také vytěžit, respektive si tím trochu finančně přispět do kasičky. 

Prospěchové stipendium 

Prospěchová stipendia udělují školy nejlepším studentům. Jejich výše se odvíjí od studijního průměru v daném období. Obvykle jsou vyplácena na několika úrovních, přičemž lepší průměr přináší samozřejmě vyšší finanční odměnu. O toto stipendium je nutné požádat na studijním oddělení a postupovat podle individuálních podmínek jednotlivých univerzit a fakult. 

Ubytovací a dojížděcí stipendia 

Tato stipendia jsou poskytována studentům, kteří mají trvalé bydliště mimo obec, ve které vykonávají své studium. Proto, aby jim byla hrazena část nákladu na dojíždění nebo bydlení v blízkosti školy jsou vyhrazené prostředky, které se liší podle stanovených podmínek. O tento druh stipendia je nutné požádat na studijním oddělení prostřednictvím vyplnění stanovených formulářů. 

Sociální stipendium 

Sociální stipendium je finančním prostředkem dostupným pro studenty z rodin s nižšími příjmy. Dosáhnete na něj v případě, že příjem rodiny nepřesahuje 1,5násobek životního minima. O stipendium je potřeba požádat prostřednictvím Sdělení pro účely přiznání stipendia, pro které je nutné zajít na úřad práce. 

Doktorské stipendium 

Posledním druhem stipendia, které jsme vybrali jako jedno z nejčastěji vyplácených, je doktorské stipendium. To je, jak již název napovídá, určeno studentům doktorských studijních programů. Jedná se vlastně o určitou formu „mzdy“ za jejich práci odváděnou na fakultách.