Kolik může od státu získat rodina s dětmi?

Máte rodinu? Určitě víte, že rodiny s dětmi mohou získat od státu nemalé příspěvky. Stát přispívá nejen důchodcům, ale také rodinám s dětmi, které tak vynakládají více nákladů než obvykle. Mnozí lidé nechtějí mít děti, jelikož se bojí, že to nebudou zvládat finančně. Naštěstí od toho je zde stát, který rodinám s dětmi v mnoha případech ulevuje či jim případně pomáhá. Pokud tedy plánujete rodinu nebo se náhodou stalo, že zanedlouho porodíte, možná byste chtěli vědět, jaké slevy, výhody či peníze od státu budete dostávat.

Vztahují se na vás daňové úlevy

Na rodiny s dětmi se vztahují daňové úlevy. Nejen, že dostanete od státu peníze za rodičovství, ale také platíte nižší daně z příjmu. Úleva na daních se stupňuje dle toho, kolik dětí máte, kolik dětí vyživujete. U prvního dítěte je sleva 15 204 korun ročně, u dvou dětí je to 19 404 korun ročně a na třetí a každé další dítě se jedná o daňovou úlevu už ve výši 24 024 korun ročně.

Částka se odečítá podobně jako slevy na poplatníka, a sice se odečítá z vypočtené daně. Je však nutné upozornit na to, že daňové slevy může uplatnit jen a pouze jeden z rodičů.

Ženy mají nárok na porodné

K dalším zajímavým příspěvkům od státu patří také porodné. Jedná se o příspěvek určený ženám s nízkými příjmy, kterým se narodilo první nebo druhé dítě. Příspěvek může být až třináct tisíc korun. Částka se odvíjí od životního minima a také od toho, kolik dítěti je let.

Ženy čerpají taktéž mateřskou

Po dobu 28 týdnů mohou ženy čerpat od státu mateřskou. Jedná se o příspěvek, na který mají nárok ženy, které před mateřskou pracovali minimálně 270 kalendářních dnů. Mateřská se vztahuje jen na ženy, které byly také pojištěny (konkrétně které byly pojištěny 180 kalendářních dnů).

Stát dává také přídavky na dítě

Dalším zajímavým příspěvek jsou takzvané přídavky na dítě. Jedná se o sociální dávku, která je určena všem, kteří se nachází ve finanční nouzi. Žádá se o něj zásadně na úřadu práce.