Mladí lidé míří do vedení firem hned startu kariéry

Mladí lidé míří vysoko. Chtějí vést pracovní tým, být vysoce inspirativní osobností, dobrým partnerem i vzorem. Současnou mladou generaci vstupující na pracovní trh zajímá, jak se dostat nahoru. Řídit a šéfovat tito mileniálové chtějí nejpozději 4 roky po nástupu do práce. Za optimální dobu pro postup na vysněnou vedoucí funkci považují lidé z generace dospívající v novém tisíciletí 3 nebo maximálně 4 roky od nástupu do práce. Na rychle se měnícím pracovním trhu podle jejich názoru a přestav, obstojí na pozici lídra ten, kdo umí spolupracovat v týmu a je umí přijmout názory druhých. Informace vyplynuly z průzkumu personální agentury Adecco vykonané mezi mladými lidmi hned ze 48 zemí světa.

Emoční inteligence, zkušenosti a postup

Ve vedoucí pozici ve společnosti obstojí týmový hráč s efektivní komunikací, ochotný přijímat názory ostatních spolupracovníků a také ochotný přizpůsobovat se změnám. Vedle měkkých dovedností by měl lídr disponovat schopností dobrého plánování a tvorby obchodní strategie. Paradoxem je, že mladí lidé sice spěchají do vedoucích funkcí, ale ve 41 % připouštějí, že je na vedoucí pozici posunou hlavně odpovídající pracovní i životní zkušenosti a vysoký stupeň emoční inteligence, což si dokonce myslí 51 % dotázaných. Dosaženému vzdělání mladá generace přikládá marginální roli. Odpovídající vzdělání je důležité pro postup nahoru jen podle 8 % respondentů. Více než odborné specializace si mladí lidé cení jakési zběhlosti v řadě oblastí napříč všemi obory. Za pracovní úspěch považují především příspěvek pro zlepšení celé společnosti. Konečné finanční výsledky podniku a osobní ohodnocení by podle nich ke konečnému měření úspěšnosti v zaměstnání nikdy sloužit neměly.

Mileniálovéna trhu

Pohybují se ve světě plném moderních technologií, mají trochu jiné hodnoty a specifické sny. V práci chtějí být součástí velkého růstu a mít pozitivní vliv na celou společnost. Tato generace je zvyklá na rychlé proměny okolního světa a chce rozmanitou kariéru s rychlým postupem vpřed. Do mezinárodního průzkumu s názvem Lídři budoucnosti se zapojilo více než 4 000 mladých lidí z Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky i oblasti Středního východu. Ti se zároveň zúčastnili soutěže CEO foronemonth, která dává mladým lidem příležitost takzvaně stínovat globálního generálního ředitele společnosti Adecco po dobu měsíce. Mohou se tak zapojit mladí studenti do chodu společnosti. Stážista se v tomto případě setká na vlastní oči s mnohými situacemi, o nichž se ve škole doposud neměli možnost dozvědět. Získají přehled a cenné zkušenosti, které využijí ve své budoucí profesi. Soutěže se pravidelně účastní mnoho zájemců a to i zájemci z České republiky v širokém zastoupení.