Co je to akceptační úvěr?

Při sjednávání úvěrů se můžete setkat s několika druhy úvěrů. Neexistují jen spotřebitelské úvěry nebo hypoteční úvěry, existují také i takzvané akceptační úvěry. S tímto typem úvěru se nesetkáte denně, na druhou stranu jsou situace, v nichž se s ním můžete setkat. Nabízí se proto otázka, co to akceptační úvěr vlastně je? Jak zní jeho definice? 

Co je to akceptační úvěr 

Akceptační úvěr je jeden z úvěrů, který se velmi podobá eskontnímu úvěru. Spojuje se se směnkou. Principem akceptačního úvěru je to, že banka akceptuje směnku, kterou na ni vystaví klient na částku a lhůtu, jež dohodnou v úvěrové smlouvě. V rámci akceptačního úvěru banka neposkytuje žádné platební prostředky, jen garantuje zaplacení nějakého závazku. Proto se akceptačnímu úvěru často také říká závazkový úvěr.  

V rámci akceptačního úvěru tedy banka akceptuje od svého klienta cizí směnku, a to s jednu podmínkou, a sice že klient musí stihnout složit peníze, které mají závazek pokrýt, před uplynutím lhůty, tedy před splatností dané směnky.  

Banka se v tomto případě stává takzvaným směnečným dlužníkem. Banka prodá své dobré jméno, směnka se tím pádem stane důvěryhodnější a také obchodovatelnější.  

Pokud by se náhodou stalo, že klient nestihne složit požadované peníze na pokrytí směnky v předem dohodnutém termínu, mění se tento akceptační čili také závazkový úvěr na úvěr peněžní.  

Kde se s akceptačním úvěrem můžete setkat? 

S takzvaným akceptačním úvěrem se můžete setkat například ve vnitřním i zahraničním obchodu. Slouží nejčastěji k financování oběhu zboží. Aby banka poskytla úvěr, naúčtuje si takzvanou akceptační provizi. Úvěr je poměrně jistý, ručí za něj přece jen banka, nikoli kupující. Tyto směnky, které se používají u akceptačního úvěru, jsou kvalitními cennými papíry.  

Co se týče ceny tohoto úvěru, je to jen ve výši akceptační provize a poštovného či jiných ostatních výloh.