Jaké jsou možnosti řešení pozůstalosti? Závěť není jediné východisko

Ačkoliv odchod z tohoto světa není téma, o kterém bychom přemýšleli rádi, nevyhne se nikomu z nás. A s tím souvisí také řešení pozůstalosti. Závěť se často stává zdrojem hádek a rozbrojů v rodině, proto se zůstavitelé někdy rozhodnou dědictví neřešit. Majetek pak rozdělí stát podle jasně dané hierarchie. 

Existuje 6 dědických tříd. Pokud se dědic nenajde v žádné z nich, majetek připadá státu. Do první třídy spadají nejbližší příbuzní, tedy děti (případně vnoučata) a manželka, kteří dědí rovným dílem. Do druhé třídy spadají rodiče a sourozenci zemřelého patří do třetí třídy. Dědická daň byla zrušená, avšak zděděný majetek je nutné zahrnout do daně z příjmu. 

Majetek lze odkázat smlouvou nebo závětí 

Další možností dědictví je dědická smlouva. Ta má vždy přednost před závětí, pokud je sepsaná. Dědickou smlouvu musí odsouhlasit jak zůstavitel, tak dědic, a oba musí být informovaní o každé změně. Dědickou smlouvou lze ošetřit nejvýše ¾ majetku a lze si v ní stanovit různé podmínky (například dosažení určitého věku, způsob postarání se o majetek nebo péče o domácí mazlíčky zůstavitele). 

Závěť je naproti tomu jednostranný právní akt, který stanovuje dědice pozůstalosti. Může být kdykoliv změněná i bez vědomí dědiců. Pokud v ní není uvedeno, jak velkou část majetku jednotliví dědici zdědí, budou dědit rovným dílem. Nezapomeňte na to, že se dědí nejen majetek, ale i případné dluhy. Pokud dluhy přesahují hodnotu majetku, je lepší se dědictví vzdát, což je možné do 30 dnů od doby doručení závěti. 

Někdy je lepší majetek darovat 

Poslední možností, jak naložit s pozůstalostí, je darovat ji. Darovací daň byla zrušena a od daně z příjmu z darů jsou osvobození všichni příbuzní v přímé i nepřímé linii. Pokud ale hodnota darovaného majetku přesáhne 5 milionů korun, je nutné to hlásit na finančním úřadu. V darovací smlouvě je lepší uvést věcné břemeno, které zajistí, že obdarovaný s majetkem může nakládat až po smrti zůstavitele.