Nárok na mateřskou nemá každý. Jaká jsou pravidla?

Peněžitá pomoc v mateřství, lidově označovaná jako mateřská, a rodičovský příspěvek jsou dvě zcela odlišné věci. Zatímco peněžitá pomoc v mateřství má nahrazovat mzdu během mateřské dovolené, rodičovský příspěvek vyplácí stát bez ohledu na předchozí zaměstnání nebo výši mzdy. Na co máte jako rodiče nárok? 

Rozhoduje účast na nemocenském pojištění 

Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí stát na základě nemocenského pojištění. Lze ji pobírat od začátku mateřské dovolené, tedy nejdříve osm týdnů před termínem porodu. Nárok na ni ale máte jen tehdy, pokud jste si platili nemocenské pojištění po dobu alespoň 270 kalendářních dnů během posledních dvou let předcházejícím nástupu na mateřskou dovolenou. Peněžitou pomoc v mateřství stát vyplácí maximálně po dobu 28 týdnů, v případě dvojčat nebo vícerčat 37 týdnů.  

Zaměstnanci toto většinou řešit nemusí, u podnikatelů a osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce s nižším výdělkem bývá situace složitější. Kolik přesně získáte se odvíjí od celkového hrubého příjmu za posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou, případně od celkového příjmu z posledního zaměstnání, které trvalo méně než rok. 

Rodičovský příspěvek dostává každý 

Na rodičovský příspěvek má naproti tomu nárok kdokoliv, podmínkou je pouze trvalý pobyt rodiče i dítěte v České republice. V roce 2022 činí jeho celková výše 300 000 korun (v případě vícerčat 450 000) a čerpat ji můžete až do věku čtyř let dítěte. Čerpání této dávky obvykle navazuje na výplatu peněžité pomoci v mateřství. 

Pokud rodič dosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, maximální výše měsíčního rodičovského příspěvku bude stejná nebo nižší. Výši, a tedy i rychlost čerpání lze měnit každé tři měsíce. Obecně lze rodičovský příspěvek vybrat nejdříve za 7 měsíců, přičemž maximální měsíční dávka na jedno dítě činí 47 000 a u vícerčat 71 550. Pokud byste pro srovnání čerpali rodičovský příspěvek 4 roky, měsíční dávka činí 6 977 korun.